Jak prawidłowo ustalić stopień niepełnosprawności pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimkiewicz Luiza
Odpowiedzi udzielono: 29 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorstwo korzysta ze zwolnienia z wpłat na PEFRON na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przedsiębiorstwo na 1/2 etatu zatrudnia pracownika, który w kwietniu 2009 r. otrzymał od lekarza orzecznika ZUS orzeczenie, że jest:

1.

"trwale częściowo niezdolny do pracy"

2.

"nie jest całkowicie niezdolny do pracy".

Czy według tego orzeczenia pracownik posiada lekki stopień niepełnosprawności? Jeżeli pracownik w grudniu 2010 r. nabył prawo do emerytury i nadal pracuje w zakładzie, czy nadal aktualne jest orzeczenie o jego stopniu niepełnosprawności?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access