Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 28 listopada 2014 r.
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Bartlomiej
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2013 r.

PYTANIE

W marcu pełnoletni uczeń, który ma ustalone prawo do alimentów od obojga rodziców złożyła wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Matka tej osoby ponownie zawarła związek małżeński z obcokrajowcem, zamieszkuje na terenie Niemiec i tam urodziła dziecko z nowego związku. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych od ojca jest bezskuteczna.

1.

Czy w tym przypadku należy przekazać wniosek o zasiłek rodzinny do ROPS celem ustalenia, czy zachodzi koordynacja?

2.

Jak prawidłowo ustalić skład rodziny osoby uprawnionej we wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Zgodnie z art. 2 pkt 12 u.p.o.u.a. do składu rodziny nie wlicza się rodzica zobowiązanego tytułem wykonawczym do alimentów na rzecz osoby uprawnionej.

Czy należy wliczyć do składu rodziny małżonka tego rodzica (obcokrajowiec, który nie utrzymuje osoby uprawnionej i mieszka za granicą) i przyrodnie rodzeństwo z drugiego małżeństwa matki?

Czy można w składzie rodziny wykazać tylko osobę uprawnioną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację