Jak prawidłowo ustalić proporcję?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z koniecznością dokonania korekty VAT za 2019 r. zgodnie art. 90 ust. 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) – dalej u.p.t.u., ustalam proporcję jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

W art. 90 ust. 5 i 6 u.p.t.u. wyliczono wprost obroty z tytułu sprzedaży, które nie powinny być brane przy ustalaniu proporcji sprzedaży czyli m.in.: obroty uzyskane z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Od grudnia 2017 r. czyli od chwili zasiedlenia mieszkań wybudowanych z kredytu zaciągniętego przez Spółkę (z chwilą spłaty ostatniej raty ceny zakupu mieszkania obecni najemcy mieszkań staną się ich właścicielami), najemcy otrzymują miesięczne faktury z tytułu "zaliczki na poczet wykupu mieszkania". Spółka odprowadza VAT należny wynikający z tych faktur.

W związku ze sprzedażą 2 mieszkań w 2019 r. i wpłaceniu przez obecnych właścicieli ostatecznej ceny wykupu, również zostały wystawione faktury i odprowadzony VAT. Do wyliczenia obrotu zgodnie z powyższym art. 90 nie wzięłam faktur na zaliczkę wystawionych w 2019 r. oraz faktur ostatecznych dotyczących sprzedaży tych 2 mieszkań.

Czy moje postępowanie jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access