Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Woźniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

WZWiK od dnia 8 lipca 2008 r. jest właścicielem oczyszczalni ścieków i całej sieci sanitarnej oraz gruntów pod oczyszczalnią, i budynków.

Za 2008 i na 2009 r. złożyli deklarację na podatek od nieruchomości wykazując budowle (2%), budynki i grunty naliczyli podatek - jak od pozostałych gruntów i budynków. Dnia 20 lutego 2009 r., złożyli korektę deklaracji na rok 2008 i 2009 i wykazali grunty i budynki ze stawką od pozostałych gruntów i budynków, nie wykazując do opodatkowania budowli. W uzasadnieniu korekty decyzji podają, iż WZWiK nie jest przedsiębiorcą i nie wykonuje we własnym imieniu działalności gospodarczej, nie jest również innym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą - nie prowadzi działalności gospodarczej. Zgodnie z prawem WZWiK nie może prowadzić działalności gospodarczej - w tym celu musiała zostać utworzona spółka z o.o., która działalność prowadzi (której jest 100% właścicielem). W postępowaniu ustalono, że WZWiK został utworzony na mocy art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w dniu 24 czerwca 1991 r. i wpisany do rejestru związków Międzygminnych w Urzędzie Rady Ministrów (Statut Związku opublikowany w Dz. U. Woj. Wałbrzyskiego Nr, 11 poz. 96 z 1991 r.). WZWiK zawarł w dniu 2 stycznia 2009 r., z WPWiK umowę dzierżawy na całą sieć kanalizacyjną. Ustalono czynsz dzierżawny płatny na postawie faktur VAT wystawionych przez wydzierżawiającego. Mieszkańcy korzystający z kanalizacji płacą rachunki WPWiK.

Na którym z podmiotów i w jakiej wysokości spoczywa obowiązek płacenia podatku od nieruchomości od całej sieci sanitarnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację