Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zleceniobiorca zatrudniony na podstawie kontraktu menedżerskiego w sierpniu 2014 r. uległ wypadkowi. Do podstawy naliczenia zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego zostało przyjęte wynagrodzenie z kontraktu za okres 12 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy tj. sierpień 2013 r. – lipiec 2014 r. W ww. okresie zostały wypłacone premie roczne za spełnienie kryteriów bonusowych: za rok 2012 we wrześniu 2013 r. oraz za rok 2013 w czerwcu 2014 r., które również zostały uwzględnione w podstawie do naliczenia zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego. Wypłacona premia roczna jest uzależniona wyłącznie od spełnienia kryteriów bonusowych.

Czy przyjęcie podstawy wymiaru zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego zgodnie z powyższym założeniem jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?