Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego w przypadku zmiany wymiaru etatu z pełnego na 0,8 dla pracownika zatrudnionego w akordowym systemie czasu pracy?

Firma zatrudniała pracowników na pełnym etacie do 5 kwietnia 2020 r. W dniu 6 kwietnia 2020 r. obniżono wszystkim pracownikom etat do 0,8. Jeden z pracowników zachorował w dniu 6 kwietnia i choruje nieprzerwanie do 30 kwietnia. Otrzymuje on wynagrodzenie zmienne (akordowe), ale otrzymał je za okres przed zmianą wymiaru etatu, czyli za okres od 1 do 4 kwietnia (w pełnym wymiarze przepracował 4 dni). Podstawa powinna być ustalona na podstawie wynagrodzenia wypłaconego pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy z obniżonego wymiaru, ale jak wydzielić ten składnik wynagrodzenia skoro wynagrodzenie akordowe pracownicy otrzymują w jednej kwocie z pełnego i obniżonego wymiaru czasu pracy i których pracowników wziąć pod uwagę skoro żaden z pracowników na tym samym lub podobnym stanowisku pracy nie przepracuje pełnego miesiąca w obniżonym wymiarze, wielu pracowników również choruje. W miesiącu kwietniu do przepracowania jest 18 dni i 140,48h.

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?