Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego osobie współpracującej z przedsiębiorcą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorcza matka prowadzi działalność gospodarczą od 1 stycznia 2016 r. i od tej daty podlega ubezpieczeniu chorobowemu. W lutym 2017 r. urodziła dziecko. Z tego tytułu będzie otrzymywać zasiłek macierzyński do 31 sierpnia 2017 r., urlop rodzicielski przejmie ojciec dziecka. Od dnia 1.09.2017 r. zamierza zmienić tytuł do ubezpieczenia jako osoba współpracująca u męża w firmie. Za wrzesień zadeklaruje najwyższą podstawę wymiaru składki.

Jaka będzie podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli stałaby się niezdolna do pracy w październiku?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access