Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego? - OpenLEX

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W październiku pracownik był niezdolny do pracy w wyniku choroby - 2 dni. Aby wyliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność. W sierpniu pracownik powinien przepracować 22 dni. Przepracował 15 dni, 4 dni przebywał na urlopie wypoczynkowym i 3 dni na urlopie bezpłatnym. Wynagradzany jest stawką godzinową 12,5 zł za godzinę. W miesiącu sierpniu u pracownika wystąpiły następujące składniki wynagrodzenia:

128 godzin x 12,5= 1600 zł

Urlop wypoczynkowy: 679,36

Nadgodziny: 865,63

Godziny nocne: 5,10

Premia uznaniowa 199,91

W przepisach płacowych nie ma zapisu o pomniejszaniu premii za okresy pobierania zasiłków. Premia ma charakter uznaniowy.

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?