Jak prawidłowo ustalić podatnika podatku od nieruchomości, w przypadku gdy na mocy umowy sprzedaży nie doszło do przeniesienia... - OpenLEX

Jak prawidłowo ustalić podatnika podatku od nieruchomości, w przypadku gdy na mocy umowy sprzedaży nie doszło do przeniesienia własności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2004 r. spółdzielnia sprzedała zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółce z o.o. Składnikami sprzedaży były też nieruchomości (zlewnie mleka w terenie, które były niezbędne w działalności nowo powstałej spółki z o.o.). Na ww. nieruchomości został sporządzony warunkowy akt notarialny. Spółdzielnia wystawiła na nieruchomości faktury VAT. Na podstawie wystawionych faktur składniki majątku zostały wyksięgowane z ewidencji środków trwałych spółdzielni. Spółka z o.o. była w posiadaniu majątku do czerwca 2011 r., amortyzowała, płaciła podatek od nieruchomości (podstawą były wystawione faktury VAT), następnie zaprzestaje uiszczać należny podatek od nieruchomości. W kwietniu 2013 r. spółdzielnia i spółka z o.o. podpisują porozumienie z podpisami notarialnie poświadczonymi dotyczące zwrotu władztwa (za co spółdzielnia płaci spółce z o.o. kwotę 130.000 zł) i rozwiązują aktem notarialnym warunkową umowę dotycząca sprzedaży ww. nieruchomości. Spółdzielnia w kwietniu 2013 r. przejmuje posiadanie i od maja 2013 r. zaczyna uiszczać należny podatek od nieruchomości.

Jak prawidłowo spółdzielnia powinna wprowadzić ww. środki trwałe do ewidencji i jakie podstawy wartości budowli winna wykazać w deklaracjach DN-1?

Czy spółdzielnia jest zobowiązana do zapłaty podatku od nieruchomości za okres od czerwca 2011 r. do kwietnia 2013 r. kiedy nie była w posiadaniu zlewni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?