Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zatrudnia osobę na podstawie umowy zlecenia (emeryt, rencista), umowy zawarte są na okres roku lub dłużej, zleceniobiorca w trakcie roku zatrudnienia świadczy pracę sporadycznie wtedy gdy pracodawca tego potrzebuje np. jeden dzień w miesiącu, 1 tydzień a niekiedy nawet cały miesiąc.

Czy jest to prawidłowe?

Pracodawca wystawia zaświadczenie do ZUS, na prośbę pracownika, o okresie zatrudniania do przeliczenia świadczenia pobieranego z ZUS. Okres zatrudnienia wskazywany jest tak jak czas trwania umowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?