Jak prawidłowo ustalić odpłatność za DPS dla podopiecznej, która wyszła za mąż?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Samotna, starsza osoba została umieszczona z domu pomocy społecznej. Posiadała emeryturę w wys. 1883,92 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł, od tych dochodów ustalona została odpłatność za DPS.

Natomiast w styczniu tego roku Pani wyszła za mąż za podopiecznego tamtejszego DPS-u (Pan kierowany był przez inną gminę), Pan ten posiada rentę w wysokości 1350,49 zł. W wywiadzie środowiskowym ujęte jest małżeństwo i wspólny dochód. Dochód rodziny wynosi 3450,25 zł, co na osobę w rodzinie stanowi 1725,13 zł.

Jak prawidłowo ustalić odpłatność za DPS dla podopiecznej, która wyszła za mąż?

Od kwoty 1725,13 zł - 70%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX