Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W regulaminie pracy jest postanowienie odnośnie ruchomego czasu pracy - rozpoczęcie pracy ma się odbywać w godzinach 7.00 -10.00. W związku z wykonywaniem obecnie pracy głównie w systemie pracy zdalnej chcielibyśmy poszerzyć zakres tych godzin.

Na jaki maksymalnie przedział czasowy możemy sobie pozwolić? Myśleliśmy o 6.00-14.00, jednak może to naruszać dobowy odpoczynek. Czy musimy się trzymać sztywno jedynie tych 5 godz, czy możemy wskazując większą rozpiętość godzinową zaznaczyć pracownikom, że są odpowiedzialni za zachowanie dobowego 11-godzinnego odpoczynku?

Jakie są konsekwencje, jeśli jednak zdecydujemy się na przedział czasowy 6.00-14.00?

W jaki sposób możemy dokonać tych zmian? Mają to być jedynie zmiany czasowe (na 2-3 miesiące). Czy musimy porozumieć się z przedstawicielami w tej kwestii czy wystarczy sama zmiana regulaminy i jego wejście w życie po upływie 14 dni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?