Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan G. złożył podanie o pomoc finansową, żywność i zakup opału. Prośbę motywuje brakiem dochodu i chorobą. Pan. G. 27.12.2018 r. na podstawie aktu notarialnego sprzedał 4 ha ziemi za kwotę 60000zł. Przedłożył umowę przedwstępną sprzedaży z 20.07.2011 r. z której wynika, że nabywca przekaże środki w 5 równych ratach przez 5 kolejnych lat, płatne do końca każdego roku, począwszy od 2011 r. W akcie notarialnym z 2018 r. Pan G. oświadczył, że zapłatę za ziemię otrzymał. Nabywcy oświadczyli, że zobowiązują się przekazać Panu G. w terminie 14 dni, od dnia sprzedaży, kwotę ewentualnej renty planistycznej przypadającej w związku z zawarciem umowy. Jak należy ustalić dochód Pana G.? Czy kwota 60000zł jest dochodem uzyskanym w ostatnich 12 miesiącach ? Jak ustalić wysokość renty planistycznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację