Jak prawidłowo ustalić datę przejęcia praw i obowiązków przez spółkę jawną, która utworzona została m.in. z wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanego przedsiębiorstwa osoby fizycznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak prawidłowo ustalić datę przejęcia praw i obowiązków (sukcesji podatkowej wg Ordynacji podatkowej) przez spółkę jawną, która utworzona została m.in. z wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanego przedsiębiorstwa osoby fizycznej?

W dniu 8 września podpisano umowę spółki, w której jeden ze wspólników zadeklarował wkład niepieniężny w postaci zorganizowanego przedsiębiorstwa. Następnie w dniu 21 września spółka jawna została zarejestrowana w sądzie. Naszym zdaniem z tym dniem (21 września) powstała spółka, która ma wyodrębniony majątek od wspólników. Tym samym, cały majątek jednoosobowego przedsiębiorstwa w tym należności i zobowiązania (również w aspekcie podatkowym) stały się własnością spółki. Przedsiębiorstwo jednoosobowe utraciło swój byt prawny, chociaż wspólnik nie chce wyrejestrowywać działalności gospodarczej, ponieważ ma w planie prowadzenie działalności w innym zakresie.

Czy podmiot jednoosobowy ma prawo jeszcze fakturować usługi, przyjmować faktury zakupu, skoro nie jest już właścicielem majątku zarówno materialnego, jak i niematerialnego?

Czy od dnia 21 września faktury VAT na przychody, które wypracowało jeszcze przedsiębiorstwo jednoosobowe powinna wystawiać już spółka i ona (procentowo każdy ze wspólników) rozliczać z tego tytułu podatek dochodowy oraz VAT?

Czy problematyczny jest fakt, iż podmiot otrzymuje nadal faktury na dane (w tym NIP) jednoosobowego przedsiębiorstwa?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access