Jak prawidłowo ustalić czas pracy dla pracowników niepełnosprawnych w zakładzie aktywności zawodowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimkiewicz Luiza
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zakładzie aktywności zawodowej (ZAZ) jest zatrudnionych 60 pracowników niepełnosprawnych. Wszyscy pracownicy niepełnosprawni pracują w wymiarze 0,8 etatu. Obecnie ze względu na sytuację ekonomiczną zakładu, dyrektor od 1 stycznia 2012 r. chce wprowadzić nową organizację pracy w ZAZ wypowiadając warunki umowy o pracę w zakresie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia poprzez zmniejszenie wymiaru czasu pracy do 0,6 etatu i proporcjonalnie obniżając wynagrodzenie. Część pracowników jest zatrudniona na czas określony, a część na czas nieokreślony.

Czy wypowiadając wszystkie umowy o pracę jednocześnie, to wszystkim pracownikom trzeba podać przyczynę wypowiedzenia, czy tylko tym pracownikom, którzy mają zawartą umowę na czas nieokreślony?

Czy jako przyczynę można podać wprowadzenie nowej organizacji pracy w ZAZ w związku z sytuacją ekonomiczną zakładu?

Czy jeżeli dyrektor złoży wypowiedzenia pracownikom zatrudnionym na czas określony przed 16 grudnia to 14 dniowy okres wypowiedzenia będzie liczony od 17 grudnia do 31 grudnia, a połowa okresu wypowiedzenia do której należy złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków umowy o pracę wypadnie 24 grudnia?

Czy jeżeli pracownik zatrudniony na czas określony nie przyjmie nowych warunków pracy, to będzie mu przysługiwała odprawa?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access