Jak prawidłowo ująć w ewidencji księgowej operacje związane z korektą podatku naliczonego z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Muzeum (samorządowa instytucja kultury) zamierza wybrać korzystanie ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685). W związku z powyższym nastąpi zmiana przeznaczenia poniesionych wcześniej przez muzeum nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w budowie oraz nakładów na muzealia w budowie, od których muzeum uprzednio miało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Nakłady na inwestycje w okresie zmiany przeznaczenia nie są zakończone, będą ponoszone i realizowane w przyszłości, w okresie korzystania ze zwolnienia. Muzeum zobowiązane będzie dokonać korekty podatku VAT od towarów i usług, w stosunku do których uprzednio przysługiwało mu całkowite lub częściowe odliczenie podatku VAT.

Jak prawidłowo ująć w ewidencji księgowej (tj. konta księgowe, okresy sprawozdawcze) operacje związane z korektą podatku naliczonego z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access