Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot C wystawił fakturę podmiotowi W za wykonane roboty budowlane (instalacyjne). Podmiot W zakwestionował wystawioną przez podmiot C fakturę i odesłał ją do podmiotu C z pismem uzasadniającym, że roboty nie zostały odebrane (wg umowy faktura powinna być wystawiona po odbiorze robót). Zdaniem firmy W firma C nie wykonała robót objętych wystawioną fakturą. Nastąpiło "przerzucanie się" dostarczaniem faktur, raz w jedna raz w druga stronę. Żadna ze stron nie ustępowała. W lutym 2016 r. minęło 150 dni od terminu wymagalności zapłaty i firma C dokonała korekty w deklaracji VAT-7K za I kwartał 2016 r. W załączniku VAT-ZD uwzględniła wartość nie zapłaconej faktury, pomniejszając cz. C deklaracji VAT-7. W maju 2016 r. firmy podpisały porozumienie, z którego wynika, że firma C wystawi fakturę korygująca do faktury za inkryminowany przedmiot umowy.

Czy takie postępowanie firmy C, tzn. wystawienie faktury korygującej, jest prawidłowe?

Zaznaczyć należy, ze firma W nie zewidencjonowała otrzymanej od firmy C faktury.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?