Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma produkcyjna A, została wybrana przez swojego zagranicznego kontrahenta - spółkę B, na dostawcę podzespołów do urządzeń z segmentu małego AGD. Urządzenia te będą produkowane przez polską firmę produkcyjną C i będzie ona bezpośrednim nabywcą podzespołów od firmy A. Natomiast spółka B będzie nabywać gotowe urządzenia od C. Nie będzie zatem bezpośrednich transakcji pomiędzy A i B, aczkolwiek to firma B decyduje o warunkach cenowych pomiędzy A i C. Podczas negocjacji nowego biznesu, zostały ustalone następujące warunki: na początku projektu firma A wypłaci firmie B jednorazową premię ustaloną kwotowo przez strony. Natomiast w następnych latach współpracy w ramach tego konkretnego projektu, firma A będzie wypłacała za okresy roczne premię przy założeniu, że zostanie zrealizowany określony ilościowo poziom sprzedaży. Spółka C w tych rozliczeniach nie będzie uczestniczyć. Spółka B jest zainteresowana otrzymaniem premii, gdyż to ona zarządza dostawcami uczestniczącymi w produkcji poszczególnych elementów składowych do urządzeń, które produkowane są pod jej marką. W świetle powyższego, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Jak prawidłowo udokumentować wyżej opisane transakcje wypłaty premii?

Czy prawidłowe będzie wystawienie przez spółkę B noty obciążeniowej na spółkę A?

Czy w takim razie transakcje te powinny być zaewidencjonowane poza rejestrem VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację