Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 19 sierpnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2015 r.

PYTANIE

W lipcu 2015 r. spółka A (kupujący) zawarła ze spółką B (sprzedający) umowę sprzedaży (akt notarialny) dwóch lokali. W sierpniu 2015 r. spółka A odstąpiła od umowy sprzedaży, na co spółka B wyraziła zgodę. Obie spółki zawarły również umowę w formie aktu notarialnego, z której wynika, że spółka B zapłaci spółce A kwotę 20.000 zł tytułem wynagrodzenia.

Czy kwota 20.000 zł podlega opodatkowaniu VAT?

Jeśli tak, kiedy należy wystawić fakturę - w dniu podpisania umowy, czy w dniu zapłaty środków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację