Jak prawidłowo ubiegać się o zwrot VAT zapłaconego w innym państwie członkowskim, jeśli w trakcie roku podatkowego firma osoby fizycznej została wniesiona do spółki z o.o. komandytowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W grudniu 2015 r. firma osoby fizycznej została wniesiona do spółki z o.o. komandytowej na zasadzie sukcesji generalnej, zgodnie z art. 93a Ordynacji podatkowej. Spółka z o.o. komandytowa przejęła wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowej firmy osoby fizycznej, która po dniu dokonania sukcesji generalnej została wykreślona z rejestru przedsiębiorców.

Czy w przypadku składania wniosku VAT-REF za 2015 r. o zwrot VAT zapłaconego w innym państwie członkowskim należy jako wnioskodawcę wskazać spółkę z o.o. komandytową?

Jeżeli tak, to czy państwa członkowskie, do których kierowany jest wniosek mogą mieć zastrzeżenia, że na dołączonych fakturach widnieje jako nabywca firma osoby fizycznej (na dokumentach do grudnia 2015 r.) oraz spółka z o.o. komandytowa (na dokumentach z grudnia 2015 r.)?

Czy do takiego wniosku należy dołączyć także akt notarialny dokumentujący zdarzenie wniesienia firmy osoby fizycznej do spółki z o.o. komandytowej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access