Jak prawidłowo trzeba nazwać szkołę policealną dla dorosłych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 25 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Działając zgodnie z art. 106 ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz. 2245) "Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę policealną, której nazwa nie jest zgodna z przepisami ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania nazwy tej szkoły do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą" 1. Czy prowadzona przez powiat szkoła o nazwie: "Szkoła Policealna", która jest szkołą dla dorosłych wg wyżej wymienionych przepisów ma prawidłową nazwę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX