Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma rozpoczęła w 2018 r. prace rozwojowe i poniosła koszty, które nie zostały ujęte w podatkowych kosztach uzyskania przychodu 2018 r., gdyż podjęto decyzję, że po ich zakończeniu w 2019 r. zostaną wprowadzone do ewidencji jako wartości niematerialne i prawne i będą amortyzowane przez okres kolejnych 12 miesięcy.

Czy firma miała prawo rozliczyć część kosztów kwalifikowanych poniesionych w 2018 r. w ramach ulgi badawczo-rozwojowej w 2018 r.?

W jaki sposób i kiedy firma może rozliczyć ulgę B+R, skoro koszty poniesiono w 2018 r. i 2019 r., a koszty uzyskania przychodu od WNiP zostaną ujęte w 2019 r. i 2020 r. poprzez odpisy amortyzacyjne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację