Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. podlegająca obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego rozpocznie w 2017 r. inwestycje w SSE. Uzyska zwolnienie z dochodu w wysokości 45% kwoty wydatków inwestycyjnych ze strefy. Kwota zwolnionego dochodu będzie rozliczana w kilku następujących po sobie latach podatkowych. Zwolnienie z dochodu w SSE musi być wykorzystane do 2026 r., natomiast wydatki inwestycyjne w tym budowa hali produkcyjnej będzie amortyzowana przez 40 lat wg stawki np. 2,5%.

Czy firma ma obowiązek:

1) Utworzenia w bilansie premii inwestycyjnej w wysokości 19% z 45% wydatkowanych środków na inwestycje zapisem WN 87 Podatek dochodowy i Ma Przychody przyszłych okresów 84 (premia byłaby odpisywana na pozostałe przychody 76 - równolegle do amortyzacji przez 40 lat)?

2) Utworzenia aktywa z tytułu odroczonego podatku (Wn 65 -Ma 87) na kwotę zwolnienia z dochodu z działalności strefowej przechodzącego do wykorzystania na kolejne podatkowe lata, ale max do 2026 r.?

Czy zwolnienie z podatku dochodowego z działalności w strefie należy potraktować jako dotację/premie inwestycyjną i zrobić odpis na przychody przyszłych okresów - kwota zwolnienia z dochodu jest dla spółki istotna?

Czy spółka może odstąpić od tworzenia odpisu pkt 1) lub aktywów pkt 2)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?