Jak prawidłowo spełnić limit zatrudnienia w CIT estońskim? - OpenLEX

Nowość Jak prawidłowo spełnić limit zatrudnienia w CIT estońskim?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 23 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka ma zamiar przystąpić od 1.02.2023 r. do estońskiego CIT. Zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 3 a CIT, podatnik może korzystać z tej formy opodatkowania jeśli spełni warunek dotyczący zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osób w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami u tego podatnika, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych- przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym. Spółka jest ponadto małym podatnikiem, a w myśl przepisu z art. 28j ust. 3 CIT: w przypadku podatnika będącego małym podatnikiem, w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem, warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 a uznaje się za spełniony jeżeli mały podatnik zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty, niebędącą udziałowcem, akcjonariuszem ani wspólnikiem tego podatnika, przez okres wskazany w tym przepisie. Spółka prowadzi działalność o charakterze sezonowym w związku z czym nie ma potrzeby utrzymywania stałego zatrudnienia przez cały rok.

Czy zostanie spełniony warunek dotyczący zatrudnienia w pierwszym roku podatkowym spółki, będącej małym podatnikiem, jeśli w 2023 r. będzie zatrudniać od 1.04.2023 r. jedną osobę na pełen etat (od przystąpienia do estońskiego CIT, tj. od 1.02.2023 do 31.12.2023 82% dni stanowi 274 dni)?

Biorąc pod uwagę, że od drugiego roku opodatkowania estońskim CIT nie ma przewidzianych preferencji dotyczących zatrudnienia dla małych podatników a ustawodawca wymaga zatrudnienia minimum trzech osób na okres 300 dni w roku to czy, zatrudniając od 1.01.2024 r. 5 pracowników na pełen etat przez 150 dni i 1 pracownika na pełen etat przez kolejne 150 dni, obowiązek ten zostanie spełniony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX