Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający będący zakładem budżetowym w nazwie umowy - jako zamawiający pisze: Umowa została zawarta w dniu xx pomiędzy Gminą xx w imieniu, której działa Zakład Komunalny w powołanym na mocy Uchwały nr xx Rady miasta i Gminy z dnia xx o nr NIP, REGON reprezentowana przez xx itp.

Jak natomiast należy skonstruować zapis w umowie pomiędzy wykonawcą, w przypadku zawierania umowy z np. Zakład Instalacyjno-Budowlany s.c., Jan Kowalski, Warszawa, ul. Krucza 6, a jak w przypadku spółki z o.o., a jak z przedsiębiorcą, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą?

Czy w tytule umowy np. umowa o opracowanie dokumentacji projektowej lub umowa o dostawy np. podchlorynu są prawidłowe?

Czy też może powinno się pisać zamiast "o" - "na"?

Na zakup i dostawę wodomierzy zamawiający chce ogłosić przetarg nieograniczony (kwota 80.000 zł netto), natomiast zakup śrubunków, zaworów antyskażeniowych, zaworów przelotowych (na kwotę 15.000 netto) wykonać na podstawie badan cen na rynku.

Czy nie będzie to dzielenie zamówienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?