Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel katecheta - dyplomowany (ur. 1956) zatrudniony w szkole od 01.09.2008 r. (ogólny staż pracy na 01.09.2018 r.: 32 lata, 8 miesięcy, 15 dni, staż pracy w zawodzie nauczyciela 17 lat, 5 miesięcy, 29 dni) ma mieć wycofaną misję kanoniczną z dniem 01.09.2018 r. W związku z tym powinniśmy rozwiązać z nim umowę z art 23 ust 1 pkt. 6 Karty Nauczyciela i powinien dostać odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Nauczyciel chce również z dniem 1 września przejść na emeryturę, czy przysługuje mu odprawa z art 87 ust 1 - odprawa emerytalna w wysokości 2 miesięcznego wynagrodzenia? Jak prawidłowo rozwiązać stosunek pracy z tym nauczycielem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?