Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak prawidłowo rozpoznać datę powstania obowiązku podatkowego w WDT i zaewidencjonować wywóz towaru za granicę w sytuacji, gdy podatnik przedwcześnie (częściowo) wystawił fakturę VAT dokumentującą sprzedaż towarów (faktura na sprzedaż całości towaru w V 2020 r., a wywóz towaru w 2 partiach: jedynie 1 wywóz towarów do innego kraju UE nastąpił w V, zaś drugi dopiero w VII 2020)?

Po wykryciu błędu (w XII 2020) wadliwą fakturę skorygowano "do zera" i wystawiono 2 faktury prawidłowe, t.j. dokumentujące sprzedaż w ramach WDT w datach ich faktycznego wywozu.

Czy prawidłowo przyjęto, że w sytuacji wadliwej faktury pierwotnej, nie można przyjąć daty tej faktury za datę powstania obowiązku podatkowego?

Czy prawidłowo uznano, że w takiej sytuacji obowiązek podatkowy powstał 15. dnia następnego miesiąca po miesiącu wywozu towaru (VIII 2020)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?