Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak rozliczyć czas pracy i wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy w niepełnym wymiarze etatu (1/2 etatu) w sytuacji, kiedy zapis w umowie o prace brzmi, że dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych wypłacony będzie po przekroczeniu przeciętnie 39 godzin tygodniowo?

Praca w ponadwymiarowym wymiarze występowała wyłącznie w kwietniu i maju, w czerwcu pracownik pracować będzie zgodnie z norma dla etat tj. 84 godziny. Poniżej obraz pracy w w m-cach, gdzie nastąpiło przekroczenie norm.

Kwiecień 2015 harmonogram pracy: 2, 3, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 27, 28 - plan na 8 godzin; 8 - planowane 4 godziny. Łącznie 84 godziny wykonanie: dni zaplanowane praca zgodnie z harmonogramem, dodatkowo pracy w następujące dni: 16 - 8 h, 17 - 2 h, 22 - 10 h, 23 - 8 h, 29 - 8 h, 30 - 6 h. Łącznie godziny przepracowane 126.

Maj 2015 harmonogram pracy: 4, 5, 6, 11, 12, 20, 21, 22, 25, 26 planowane po 8 godzin. Łącznie 80 godziny wykonanie: dni 4-12 praca zgodnie z harmonogramem, dodatkowo praca w następujące dni: 13 - 7 h 30 min, 14- 8 h 20 min, 15- 7 h 50 min, 18 - 9 h 20 min, 19- 8 h, w dniach harmonogramowych 21- 22 -praca po 12 h, 23 - 12 h, 24 - 6 h, w dniu 25 - praca zgodnie z harmonogramem, 26 (dzień harmonogramowy) - 9 h; 27 - 9 h 30 min, 29 - 10 h 30 min, 30 - 10 h. Łącznie godziny przepracowane 178.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?