Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Jak prawidłowo rozliczyć VAT z faktury wystawionej przez rolnika będącego na dzień wystawieni faktury czynnym podatnikiem VAT (od maja 2016 r.) i jednocześnie zawierającej opis o rozliczeniu zaliczki pobranej przed przystąpieniem rolnika do VAT?

Rolnik w 2014 r. podpisał kontrakt z firmą X zajmującą się ubojem bydła. W ramach kontraktu otrzymuje bezpłatnie cielaki, hoduje je, a następnie sprzedaje na podstawie faktury firmie X, np. tytułem: buhaj, cena netto 12,06 zł, ilość 242 kg, kwota netto 2918,52 zł i naliczając 8% VAT. Jednocześnie na fakturze widnieje zapis o rozliczeniu zaliczki (otrzymanych cielaków), np. z dnia 7.12.2015 r., wartość zaliczki 2950 zł, w tym VAT 192,99 zł.

Czy podatnik powinien podatek należny pomniejszać o zaliczkę i wykazać go w deklaracji VAT w kwocie 40,49 zł?

Czy ze względu na to, że na dzień zaliczki 7.12.2015 r. był ryczałtowcem, powinien rozliczyć podatek należny w pełnej wysokości bez pomniejszania o zaliczkę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?