Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik w 2009 r. zawarł z firmą umowę sprzedaży akcji. Sprzedał 1750 sztuk akcji za cenę 70.000 zł (40 zł za sztukę). Koszt nabycia wyniósł 18.250 zł. Zapłata za akcje miała nastąpić ratalnie tj. zapłata ceny oraz premii. Za 2009 r. został złożony PIT-38, gdzie wykazano powyższe kwoty i podatek został zapłacony w kwocie 9833 zł. Następnie w 2013 r. została zawarta umowa, w której dłużnik (czyli firma która kupiła akcje) stwierdza że w stosunku do 875 sztuk akcji wykonał swoje zobowiązanie w całości natomiast do pozostałej części akcji tj. 875 sztuk akcji pozostał dług pieniężny z tytułu premii w kwocie 28.835 zł. Zgodnie z umową z 2013 r. dłużnik oświadcza, że jest właścicielem tych 875 sztuk akcji, wartość nominalna akcji wynosi 10 zł za sztukę. Wierzyciel natomiast, czyli podatnik, odstępuje od umowy sprzedaży akcji i zobowiązuję się zwrócić dłużnikowi spełnione przez niego świadczenie pieniężne. Dłużnik wyraża zgodę na odstąpienie od umowy i zobowiązuje się wydać wierzycielowi całość spełnionego przez niego świadczenia niepieniężnego tj. 875 akcji serii B. Wierzyciel będący w stosunku do dłużnika dłużnikiem świadczenia pieniężnego w miejsce tegoż świadczenia zobowiązuję się do wydania dłużnikowi 479 akcji serii B, a 396 sztuk akcji dłużnik wyda wierzycielowi. Po takim rozliczeniu strony oświadczyły, że wszelkie wzajemne roszczenia wygasają.

W jaki sposób należy dokonać rozliczenia?

Czy korygować 2009 r. do zera, a w 2013 r. wykazać przychód w kwocie 70.000 zł, a koszt tych 1354 akcji sprzedanych czy też 2009 r. skorygować że przychód wyniósł 35.000 (875x40 zł) i koszt nabycia tych 875 sztuk, a w 2013 r. rozliczyć pozostałe 875 sztuk za 28.835 i kosztem będzie cena nabycia 479 akcji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?