Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 9 marca 2015 r.

PYTANIE

Świadczę usługi spedycji jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (księgi rachunkowe), polegające na wyszukiwaniu i kojarzeniu usług transportowych (kupuje u dostawcy usługę, którą odsprzedaję, sama nie posiadam floty samochodowej). Część kosztów za usługi transportowe poniesione w 2014 r. będą odpowiadały przychodom zafakturowanym w 2015 r., ponieważ zgodnie z umowami zawartymi z kontrahentami datą zakończenia usługi i rozpoznania u mnie przychodu jest dzień, w którym doręczam swoim kontrahentom końcowy raport dotyczący zrealizowanego całego zlecenia (rozliczenie palet, usługi transportowej itp), czyli całej kompleksowej usługi. Przykładowo faktura kosztowa od dostawcy była ujęta w kosztach 2014 r., a fakturę sprzedaży dla mojego klienta wystawiłam w 2015 r. po końcowym rozliczeniu.

Jak prawidłowo rozliczyć, rozpoznać przychody i koszty podatkowe zgodnie z zasadą współmierności? Czy poniesione w 2014 r. koszty należy rozliczyć w czasie? Czy może powinno się uzyskany w styczniu 2015 r. przychód, odpowiadający poniesionym w 2014 r. kosztom przenieść w czasie?

W przypadku, gdy należałoby rozliczać przychody/koszty w czasie, czy można tego dokonać na podstawie oświadczenia szacując wielkości uzyskanego przychodu w 2015 r. odpowiadającego kosztom roku 2014? Średni przychód w 2014 r. ze sprzedaży usług wynosi 13.300.000 zł, suma bilansowa wynosi 4.500.000 zł, szacowana wielkość przychodu, której odpowiadają koszty poniesione w 2014 r. wynosi około 200.000 zł.

Czy w związku z tym można zastosować jakieś uproszczenie, przez wzgląd na małą istotność kwoty w odniesieniu do przychodów i sumy bilansowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?