Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 15 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

My i nasz niemiecki kontrahent jesteśmy podmiotami zarejestrowanymi na potrzeby VAT-UE. Zgodnie z umową, należność (prowizja sprzedaży i marketing na naszą rzecz) każdorazowo wynosi 200 euro (bez VAT) w przypadku, gdy sprzedaż dostarczanych przez nas wyrobów do firmy X i firmy Y przekracza w roku obrotowym (okres 12 miesięcy) kwotę 20.000 zł (bez VAT), jednakże nie więcej niż 1000 euro rocznie. Ta regulacja obowiązuje od roku obrotowego 2015. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę w terminie 90 dni od daty wystawienia, na wskazany w niej rachunek. Termin wystawienia rachunku to 31 października 2015 r.

Jak prawidłowo określić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?