Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką świadczącą usługi handlingowe (wsparcie dla transportu lotniczego). W sytuacji gdy rejsy są zakłócone, opóźnione, otrzymujemy od przewoźników autoryzację na zorganizowanie dla pasażerów lub załogi transportu na inne lotnisko lub do hotelu oraz na zapewnienie posiłków i zorganizowanie noclegu. Firma transportowa (cateringowa, hotel) wystawia dla nas fakturę, na której wykazuje transport (catering, hotel) ze stawką 8%. My natomiast musimy "refakturować" ww. usługi (całość kosztu) na naszego klienta. Są to spółki zarówno z UE, jak i spoza Unii Europejskiej.

Z jaką stawką powinna zostać wystawiona refaktura dla naszego klienta unijnego oraz dla klienta spoza UE?

Wg art. 148 lit. e-g Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje: (...) c. świadczenie usług innych niż usługi, o których mowa w lit. f, na bezpośrednie potrzeby statków powietrznych, o których mowa w lit. e, oraz ich ładunków. Z kolei na podstawie art. 28i ust. 1 u.p.t.u. miejscem świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych jest miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane. Tak więc, realizowane w Polsce usługi gastronomiczne i cateringowe muszą być opodatkowane krajowym VAT.

Która podstawa prawna jest więc właściwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?