Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W naszym zakładzie lekarze nie wyrazili zgody na równoważny system czasu pracy. Podpisali klauzulę opt-out i chcą pracować wg "starych" zasad tj. chcą dyżurować 16 godzin w dni zwykłe po pracy etatowej i 24 godziny w soboty i niedziele (oczywiście przy zapewnieniu 11 godzinnego odpoczynku dobowego i 35 godzinnego odpoczynku tygodniowego).

Jak prawidłowo rozliczyć godziny nadliczbowe w poniższym przykładzie?

Czy rozliczać nadgodziny dobowo, tygodniowo czy miesięcznie?

Obowiązuje nas miesięczny okres rozliczeniowy.

Czy w takim systemie pracy na dyżurze przysługuje również 20% dodatek z tytułu pracy w porze nocnej?

Czy dyżur w sobotę należy rozliczać jako 24 godziny nadliczbowe, czy też za pierwsze 7 godzin i 35 minut należy wypłacić normalne wynagrodzenie, a za pozostałe godziny – wynagrodzenie wraz ze 100% dodatkiem?

Lekarz pracuje w systemie podstawowym na etacie od godziny 8.00-15.35.

Jak udzielać urlopu wypoczynkowego, skoro czas dyżuru wlicza się do czasu pracy?

Czy rozliczać urlop na podstawie 7 godzin i 35 minut pracy na dobę czy z zaplanowanej ilości godzin nadliczbowych (łącznie z dyżurem)?

Harmonogram na styczeń 2008

Etat: 8.00-15.35 (7.35 godziny);

Dyżur zwykły: 15.35-8.00 (16 godzin);

Dyżur sobotni, niedzielny, świąteczny: 8.00-8.00 (24 godziny);

Dyżur 8.00-8.00 (24 godziny);

Wolne po dyżurze;

Etat 8.00-15.35(7.35);

Etat 8.00-15.35(7.35);

Dyżur 8.00-8.00 (24 godziny);

Wolne po dyżurze;

Etat 8.00-15.35 (7.35);

7.35 godzin 16 godzin;

Wolne po dyżurze;

Etat 8.00-15.35(7.35);

Dyżur 8.00-8.00 (24 godziny);

Wolne po dyżurze;

Etat 8.00-15.35(7.35);

7.35 godzin 16 godzin;

Wolne po dyżurze;

Etat 8.00-15.35(7.35);

7.35 godzin 16 godzin;

Wolne po dyżurze;

Etat 8.00-15.35(7.35);

Etat 8.00-15.35(7.35);

Etat 8.00-15.35(7.35);

7.35 godzin 16 godzin;

Wolne po dyżurze;

Etat 8.00-15.35(7.35);

Etat 8.00-15.35(7.35);

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację