Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak prawidłowo ustalić różnice kursowe w firmie?

Na rachunku walutowym otrzymuję zapłaty od klientów w euro i sam z tego rachunku płacę za faktury podwykonawcom w euro. Przychód wyceniałem wg kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wykonania następnie zapłatę za należność wg kursu z dnia poprzedzającego zapłatę i różnice ujmowałem do przychodu lub kosztu podatkowego. Analogicznie koszt księgowałem w koszt wg kursu NBP z dnia poprzedzającego zakup, a zapłatę z konta walutowego wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego zapłatę i ewentualną różnice traktowałem jako koszt lub przychód podatkowy.

Czy takie podejście jest prawidłowe?

Spotkałem się bowiem z opinią, że nie jest to prawidłowe, gdyż należy do zapłaty stosować kurs nabycia waluty (czyli stosować magazyn walut) i rozliczać tak jak rozchód towaru np. metodą pierwsze przyszło pierwsze wyszło i dopiero do tak ustalonego kursu różnicę ustalać jako koszt lub przychód podatkowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?