Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2018 r.

PYTANIE

Jak prawidłowo rozliczać koszty mediów, którymi obciążani są najemcy lokali użytkowych i mieszkalnych?

Najemca jest zobowiązany uiszczać czynsz i inne opłaty określone w umowie, z góry, bez uprzedniego wezwania, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca. W lokalach, w których zamontowano liczniki na wodę i ciepło, zapis w umowie przewiduje, że oprócz czynszu najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłat za wymienione świadczenia (zaliczka na dostawę zimnej wody i odbiór ścieków - za odbiór nieczystości stałych). Rozliczenie roczne wody i ścieków odbywa się w ten sposób, że w budynkach, w których lokale wyposażone są w wodomierze, najemcy są rozliczani według zużycia wynikającego z pomiaru wodomierza, ale również różnicą z wodomierza głównego zainstalowanego przy wejściu do budynku. Najemcy lokali mieszkalnych, w których nie ma wodomierzy są rozliczani według stawek ryczałtowych. Najemcy nie mogą wybrać dostawcy wody i ścieków, ponieważ Zakład Wodociągów nie zawiera indywidualnych umów z nimi. Taka sama sytuacja jest również z energią cieplną. Najemcy lokali mieszkalnych obciążani są za czynsz i media ze stawką VAT ZW, najemcy lokali użytkowych ze stawką podstawową 23% VAT.

Czy ten sposób rozliczania VAT zważywszy na uregulowania w umowach najmu jest prawidłowy również w 2018 roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?