Jak prawidłowo rozdysponować pieniądze na podwyżki dla pielęgniarek?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29.08.2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz.1682) należy włączyć do wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych nie mniej niż 1100 zł od 1 września 2018 r., z kwoty 1600 zł. 500 zł należy przeznaczyć na narzuty z tytułu dodatkowych składników wynagrodzenia. Ponadto, zgodnie z aneksem, szpital ma otrzymać dodatkowe 431,28 zł - jako środki finansowe - kwota dodatkowa, część pochodnych.

Jak szpital ma postąpić w przypadku, gdy dla pielęgniarki po włączeniu kwoty 1100 zł do pensji i pokryciu pochodnych zostanie jeszcze jakaś kwota z puli 1600 zł albo z puli 2000 zł (1600 zł plus narzut 431,28 zł)?

Pieniądze zwrócić do NFZ, wypłacić dodatek wyrównawczy dla tej pielęgniarki, czy kwotę tę podzielić na wszystkie pielęgniarki i wypłacić jako dodatek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX