Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polska firma produkcyjna sprzedaje towary unijnemu odbiorcy jako WDT. Dodatkowo na zlecenie zagranicznego odbiorcy, który w zleceniu transportu podał swój NIP zamawiamy w polskiej zewnętrznej firmie usługi transportu ww. towarów do odbiorcy zagranicznego. Firma transportowa wystawia na nas fakturę VAT. My refakturujemy koszty na zagranicznego odbiorcę na osobnej fakturze bez VAT jako usługę niepodlegającą opodatkowaniu na terytorium RP i wykazujemy w deklaracji VAT-7 w pozycji 21 "dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium RP".

Czy w 2010 r. nadal możemy tak postępować?

Czy ww. usługi należy wykazywać w informacji podsumowującej w pozycji "informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług"?

Jak będzie wyglądała sytuacja, jeśli kwota kosztów transportu refakturowana na podatnika zagranicznego ze stawką VAT "np" minimalnie różni się od kwoty, którą nas obciążono? Czy możemy stosować stawkę "NP", czy powinno to być 0%?

Jeżeli koszt transportu byłby wykazany jako osobna pozycja na jednej fakturze na WDT, to wtedy do całości należy zastosować stawkę 0%?

Czy doliczenie do kosztów transportu symbolicznej kwoty, np. z tytułu kosztów administracyjnych uniemożliwi zastosowanie przy WDT stawki "NP"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?