Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od kiedy przyznać świadczenie wychowawcze na wniosek złożony w miesiącu kwietniu 2016 r. w sytuacji, gdzie sąd w miesiącu wrześniu 2015 r. wydał postanowienie o umieszczeniu w trybie nagłym dziecka wnioskodawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w pogotowiu rodzinnym?

Do chwili obecnej decyzji sądu nie wykonano, ponieważ matka nie chciała oddać dziecka. W miesiącu grudniu 2015 r. po złożonym przez matkę zażaleniu sąd wydał postanowienie o odrzuceniu zażalenia wnioskodawców (rodziców), z powodu nie uzupełnienia braków formalnych zażalenia. W miesiącu lutym 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wystosowało pismo do Sądu Rejonowego opisując prawidłową opiekę rodziców nad dzieckiem i stanowczy sprzeciw rodziców, by im odebrać dziecko. PCPR, a także OPS wskazują w pismach do sądu, iż zasadnym byłoby dokonać ponownego wglądu w sytuację rodziny. Dnia 26 lutego 2016 r. sąd zarządza wszcząć z urzędu postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim, a 25 sierpnia 2016 r. postanowił z urzędu zmienić postanowienie z 7 września 2015 r. w ten sposób, że w miejsce umieszczenia małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej poddać wykonanie pieczy nad dzieckiem przez jej rodziców nadzorowi kuratora sądowego.

Czy należałoby odmówić prawa do świadczenia wychowawczego do czasu, kiedy uprawomocni się ostatnie postanowienie sądu, czy przyznać od miesiąca złożenia wniosku i wypłacić je z wyrównaniem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?