Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie, gdy prawo do zasiłku stałego zostało przedłużone na podstawie art. 15h ust. 1 ust. 4... - OpenLEX

Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie, gdy prawo do zasiłku stałego zostało przedłużone na podstawie art. 15h ust. 1 ust. 4 i ust. 5 specustawy COVID-19?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie administracyjne w sytuacji, gdy prawo do zasiłku stałego zostało przedłużone na podstawie art. 15h ust. 1 ust. 4 i ust. 5 specustawy z 2 marca 2020 r.?

Czy słusznym jest, aby po zastosowaniu powyższego artykułu i zmianie decyzji, na podstawie której strona korzystała z zasiłku stałego:

1. Przyjąć wniosek o zasiłek stały pomimo, że w tym okresie pobiera już to świadczenie?

2. Zawiesić postępowanie na czas wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

3. Po dostarczeniu przez klienta orzeczenia podjąć zawieszone postępowanie?

4. Wydać decyzję od dnia następnego wskazanego w orzeczeniu jako data jego wydania?

Następnie w decyzji zastosować zapis, że "przyznaję zasiłek stały z tytułu niepełnosprawności od dnia następnego po dacie wydania orzeczenia (…) i w uzasadnieniu decyzji opisać, że świadczenie zostało już wypłacone na podstawie wcześniejszej decyzji (…).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?