Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kryczka Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy programu instruktażu stanowiskowego dla stanowisk pracy, gdzie występuje różnorodność wykonywanych prac ze względu na miejsce ich wykonywania, warunki środowiska pracy w tych miejscach, rodzaj maszyn i urządzeń, które są naprawiane, montowane itp. Stanowiska takie to pracownicy Służb Utrzymania Ruchu : elektryk, mechanik. W tych przypadkach instruktor nie ma możliwości pokazania podczas jednorazowego szkolenia instruktażowego wszystkich prac, a powinno to być wykonane obligatoryjnie. W związku z powyższym, całościowy instruktaż dla nowego pracownika może trwać praktycznie 3 miesiące i więcej, przy czym zaznaczyć należy, że może on wykonywać w tym czasie prace, które w ramach tego instruktażu zostały już omówione i "zaliczone".

Czy dopuszczalne jest zatem odnotowanie i potwierdzenie przeprowadzenia instruktażu po okresie 3 miesięcy, a jednocześnie w międzyczasie dopuszczenie do samodzielnego wykonywania pracy w zakresie, w którym instruktaż już został wykonany? Jakie rozwiązanie praktyczne zastosować, aby z jednej strony nie wykonywać pracy bez podpisu na karcie szkoleniowej, a z drugiej nie podpisywać karty, kiedy – tak naprawdę – całość instruktażu nie została jeszcze zakończona?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?