Jak prawidłowo przekazać personel medyczny w sytuacji przeniesienia działalności oddziału z jednego spzoz do innego, z cesją kontraktu NFZ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietraszewska-Macheta Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku przeniesienia działalności oddziału z jednego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do innego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z cesją kontraktu NFZ, możliwe jest przekazanie personelu medycznego świadczącego usługi medyczne na podstawie umów cywilnoprawnych bez uruchamiania procedury konkursu ofert na świadczenia zdrowotne przez przejmujący podmiot leczniczy?

Czy podmiot przekazujący świadczenia musi rozwiązać umowy cywilnoprawne zaś podmiot leczniczy zawrzeć umowy dopiero po rozstrzygnięciu procedury konkursowej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access