Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak prawidłowo powołać komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły w następującym stanie faktycznym: j.s.t. przejmuje do prowadzenia liceum ogólnokształcące i branżową szkołę I stopnia od podmiotu niebędącego j.s.t. z dniem 1.09.2018 r. Do 31.08.2018 r. funkcjonować będą dwie odrębne szkoły, które j.s.t. planuje połączyć w zespół. Jak prawidłowo powołać przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców w w/w stanie faktycznym, jeśli j.s.t. planuje przeprowadzić konkurs na stanowisko dyrektora zespołu, (który zacznie funkcjonować od 1.09.2018 r.) ale konkurs odbędzie się przed rozpoczęciem roku szkolnego, czyli do 31.08.2018 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?