Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak prawidłowo powołać do prac komisji członka związku zawodowego? Zgodnie z art. 63 ust. 14 pr. ośw. w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w skład, której wchodzą między innymi przedstawiciele organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonieni spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa. Zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego za reprezentatywne organizacje związkowe uznaje się ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje), które spełniają łącznie następujące kryteria: 1) zrzeszają więcej niż 300 000 członków będących pracownikami; 2) działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności jest określony w więcej niż w połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej. Aktualnie, kryteria te spełniają następujące organizacje: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" (NSZZ "Solidarność") Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) Forum Związków Zawodowych (FZZ) Na terenie naszych szkół nauczyciele należą do następujących związków zawodowych: NSZZ Solidarność oraz ZNP. Czy tylko do tych związków powinnam kierować pismo o wyznaczenie ich przedstawiciela do udziału w pracy komisji ponieważ działają na terenie szkoły, czy jednak do tych organizacji reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego czyli Solidarność, OPZZ i FZZ ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?