Jak prawidłowo powinno wyglądać przeliczenie wynagrodzenia nauczyciela w związku ze zmianą wymiaru etatu w trakcie miesiąca?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak prawidłowo powinno wyglądać przeliczenie wynagrodzenia nauczyciela w związku ze zmianą wymiaru etatu w trakcie miesiąca?

Nauczyciel zatrudniony od 1 września 2011 r. w wymiarze 6,74/18 godz., od dnia 19 września 2011 r. nastąpiła zmiana wymiaru zatrudnienia na 8,63/18 godz. W dniu 1 września nauczyciel otrzymał wynagrodzenie za cały miesiąc dla wymiaru 6,74/18 godz., natomiast w miesiącu październiku nauczyciel oprócz wynagrodzenia za miesiąc październik dla etatu 8,63/18 godz. otrzymał dodatkowo wyrównanie wynagrodzenia w związku ze zmianą wymiaru zatrudnienia w miesiącu wrześniu.

W jaki sposób dokonać wyrównania wynagrodzenia nauczycielowi - proszę o podanie podstawy prawnej?

Czy ustalając kwotę wyrównania należy kierować się współczynnikiem 30 dni czy też zasadą przeliczania wynagrodzenia określonego w §12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289 z późn. zm.) - dalej r.w.o.n.p.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access