Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurczyga Maciej
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy producentem chemii gospodarczej. Klient zwrócił nam towar, ponieważ okazało się, że jest uszkodzony. Udało nam się z niego odzyskać wkład surowcowy (płyn). Karton, etykiety, butelka oraz nakrętka muszą być utylizowane. Prowadzimy księgi rachunkowe tylko na kontach zespołu "4".

Jak prawidłowo powinna wyglądać ewidencja księgowa już po dokonaniu korekty przychodów i korekty kosztu własnego sprzedaży?

W tej chwili wyroby gotowe (zwrot) są zaksięgowane po stronie Wn na koncie 601 w kwocie 100.000,00 zł. Z tego odzyskaliśmy 30.000,00 wkładu surowcowego, materiały do utylizacji stanowią 20.000,00 zł. Kwota 50.000,00 stanowi pozostałe koszty wliczane do kalkulacji wraz z marżą. W firmie cena produkcyjna jest równa cenie sprzedaży. Proszę o podanie księgowania aż do momentu wykorzystania wkładu surowcowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?