Jak prawidłowo powinna być wystawiona decyzja o przeniesieniu odpowiedzialności na trzech spadkobierców?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Decyzją Burmistrza M.Z. z dnia 13 grudnia 2011 r. prawo użytkowania wieczystego działki zostało przekształcone w prawo własności. W decyzji ustalono również kwotę opłaty za przekształcenie w wysokości ok. 4000 zł oraz rozłożono ją na cztery raty płatne do dnia 31 marca każdego roku. Ostatnia rata przypada na dzień 31 marca 2015 r. Organ podatkowy ustalił, że właścicielka nieruchomości zmarła 10 lipca 2012 r. nie uiszczając żadnej raty należnej opłaty. Na podstawie postanowieniem Sądu z dnia 2 października 2012 r. ustalono, że spadek po zmarłej nabyły dorosła dzieci B.Z., M.S. i K.Z. - po 1/3 części.

Jak prawidłowo powinna być wystawiona decyzja o przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobierców?

Czy decyzja powinna być wystawiona na wszystkich spadkobierców i każdemu doręczona, czy też na każdego należy wydać decyzję wyliczając jego udział?

Czy decyzja powinna zawierać całą kwotę opłaty wraz z należnymi odsetkami, czy też tylko należne raty i odsetki należne do dnia śmierci spadkodawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX