Jak prawidłowo powinna brzmieć informacja o ustaniu stosunku pracy w świadectwie pracy wystawionego dla dyrektora odwołanego przez organizatora?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektora państwowej instytucji kultury powołuje i odwołuje organizator (art. 15 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Jak prawidłowo powinna brzmieć informacja o ustaniu stosunku pracy w świadectwie pracy wystawionego dla dyrektora odwołanego przez organizatora (pkt 4 świadectwa)?

Czy informacja podana poniżej jest prawidłowa?

"4. Stosunek pracy ustał w wyniku: a) rozwiązania w związku z odwołaniem przez organizatora, równoznacznym z wypowiedzeniem umowy o pracę- art. 70 § 2 w związku z art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy"

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX