Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2012 r.

PYTANIE

Wskutek przeprowadzonej kontroli skarbowej podatnikowi określono wyższą kwotę zobowiązań podatkowych. Na wniosek podatnika zaległości rozłożono mu na raty płatne przez kilka lat. W międzyczasie wskutek złożonych skarg do WSA i przeprowadzonego postępowania mediacyjnego przed sądem, zobowiązanie za jeden okres rozliczeniowy uległo zmniejszeniu, a powstała z tytułu płaconych rat nadpłata skróciła faktyczny okres spłacania rat - wydano stosowne postanowienie o zaliczeniu nadpłaty wynikającej ze zmienionej decyzji izby skarbowej (wydanej w wyniku mediacji).

Jak prawidłowo wyliczyć okres zawieszenia biegu terminu przedawnienia w zw. z ww. okolicznościami?

Czy okres zawieszenia powinien zostać de facto skrócony do momentu zaliczenia nadpłaty, skutkiem którego nastąpiła zapłata - kilka miesięcy wcześniej, niż to wynikało z wcześniejszego planu ratalnego i dokonanych wpłat?

Czy decydujące znaczenie dla ustalenia końcowego momentu zawieszenia ma tu termin płatności z decyzji ratalnej, czy dzień z którym zaliczono nadpłatę na poczet ostatniej raty zaległości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?