Jak prawidłowo oszacować wartość zamówienia na udzielanie przez lekarza świadczeń z zakresu medycyny pracy? - OpenLEX

Jak prawidłowo oszacować wartość zamówienia na udzielanie przez lekarza świadczeń z zakresu medycyny pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot leczniczy, spełniający przesłanki, o których mowa w art. 26 ust. 1 u.dz.l., szacując wartość zamówienia na udzielanie świadczeń medycznych: 1) przez lekarza na udzielanie świadczeń z zakresu POZ, 2) przez lekarza na udzielanie świadczeń z zakresu medycyny pracy (zlecanie poszczególnych badań) powinien jako podstawę szacowania przyjąć przepis art. 26 a ust. 5 czy ust. 7 u.dz.l.?

Jaka jest relacja powyższych przepisów w stosunku do siebie, w szczególności czy ust. 5 wyłącza stosowanie ust. 7?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX